PUČKI PJEVAČI

 

Koncert u čast Velikoj Gospi, Žrnovnica 15. kolovoza 2008. godine
 
 
Smotra korizmenih pučkih napjeva, Konkatedrala Sv. Petra - Split, 2009-godina
 
 
Žrnovački kolendari
 
 
Ante Palaversa, Filicije Mihanović, Dragan Kovačević