Crkvica Sv. Mihovila

Na platou Gračića, brežuljka usred žrnovačke kotline, ispod naselja Amižići, a jedan kilometar zapadno od samog izvora rijeke Žrnovnice, nalazi se najstarija građevina i vrijedan spomenik naše hrvatske kulturne baštine, crkvica sv. Mihovila.
Gračić
Po svom obliku i načinu gradnje, može se usporediti sa nizom sličnih građevina u Dalmaciji, građenih u romaničko gotičkom stilu, prema znanstvenim procjenama datira iz 13. stoljeća.

 

Crkvica se nalazi na lokalitetu koji je bogat povjesnim nalazima koji datiraju čak iz starog vijeka. Na Gračiću je i car Dioklecijan imao lovačku kuću. Tu je pronađen i ostatak nekadašnje ciglane PANSIANA iz 1. stoljeća prije Krista, koja se nalazila u vlasništvu rimskog cara Tiberija.
 
Autor priloga i photo: mmaar