Crkvica Sv. Fabjana i Sebastijana

Crkvica Sv. Fabijana i Sebastijana nalazi se na Mosoru, stotinjak metara iznad Privora. Sagrađena je tijekom 17.  i 18. stoljeća, porušena u rujnu 1943. godine, a njena obnova je trajala od 1992. do 1994. godine.


pogled na Žrnovnicu iz crkvice Sv. Fabjana i Sebastijana
 
Autor: adm klapa